Return to site

Kommunalvalet i bilder - så här syns politiken i illustratörens beställningsjobb

Utmaningen är att skapa medryckande men politiskt neutrala bilder.

· illustration

Pandemier och politik anger i många fall tonen för illustratörens beställningar. Kommunalvalet 2021 blev som känt framskjutet, och när jag tittar tillbaka på de illustrationsjobb jag gjort under våren har mycket handlat om kommunalvalet. 

En utmaning är att bilderna måste vara politiskt neutrala. Jag har verkligen inget intresse av att medvetet framföra politiska åsikter i illustrationerna - men om man inte är vaksam kan även ofrivilliga fel följa med.

I illustrationen nedan var jag till exempel noga med att välja en bred skala olika färger för ballongerna, skyltarna och kläderna och hålla dem i balans.

Illustration för Kommuntorget. Bilden föreställer en livlig kommunalvalskampanj i en stad, och en ensam kommunalvalskandidat som för kampanj i en skog.

Den här illustartionen gjorde jag för Kommuntorget. Den illustrerar en essä av Siv Sandberg om skillnader mellan stad och landsbygd under en valkampanj. 

Jag tecknar regelbundet serier för Affärsmagasinet Forum. Under den senaste tiden har kommunalvalet varit ett givet tema för seriestripparna, som till exempel den här:

Seriestrip som handlar om kandidater i kommunalvalet. Det roliga bygger på att kandidat både är en akademisk grad och en benämning på dem som ställer upp i val.

I två illustrationer jag gjort för tidningen FUNK har också kommunalvalet varit temat. Även här är färger och andra detaljer valda med omsorg, för att inte ofrivilligt skapa en politisk slagsida.

Kommuninvånare med olika typer av funktionsvariationer. En är blind, en sitter i rullstol och två står och talar med varandra i bakgrunden.

Händer som för röstsedlar in i en låda.

Finlands Svenska Lärarförbund beställde även några illustrationer med anknytning till kommunalvalet. Jag fick omarbeta förbundets logo - en fågel - och skapa några illustrationer för de valteman som FSL lyfter upp inför valet.  Utbildning är naturligtvis ett givet tema för lärarförbundet.

En färgglad fågel som håller i en skylt med texten "Skolan".